เช็คเลขพัสดุ สินค้า การเดินทาง เคอรี่ kerryexpress สาขา ในจังหวัด ขอนแก่น


เวลาเปิดปิด กี่โมง ตรวจสอบสถานะ ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส สมัครงาน kerryexpress ขอนแก่น

.
 
 

ผลการค้นหา เคอรี่ขอนแก่น 294 จุดบริการ

 

ร้านพาร์เซลช็อบ - ประตูน้ำ 3

ประตูน้ำขอนแก่น 456 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0931940217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ถนนมิตรภาพท่าพระ

346/20 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40260 0937599217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - แยกสามเหลี่ยม ขอนแก่น

126/64-65 หมู่ที่16 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0922461217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ตลาดจอมพล ขอนแก่น

555/12 หมู่ที่ 13 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0611951217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-20:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ถนนหน้าเมือง

481/1 ถนนหน้าเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0980531217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ศูนย์บริการ ขอนแก่น

138/30-32 หมู่ที่ 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0922611217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 อาทิตย์ 09:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - เมืองขอนแก่น

456/418-419 หมู่ที่ 12 ประตูน้ำขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0931384217 จันทร์ - เสาร์ 09:00-19:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - โอโซน

238/8 ถนนเทพารักษ์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0922494287 จันทร์ - เสาร์ 09:00-19:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ถนนกลางเมือง

8/2-3 ถนนกลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0928425217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - โรงเรียนแก่นนคร

79/7 ถนนเหล่านาดี ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0928765217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ม.ราชมงคลอีสาน ขอนแก่น

144/4-5 ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0615763217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - บ้านศรีฐาน

53/11 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านศรีฐาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0625155217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - โคกสี

555/20-21 หมู่ที่ 4 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0980973217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:30

ร้านพาร์เซลช็อบ - ท่าพระ

333 หมู่ที่ 1 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40260 0990143217 จันทร์ - เสาร์ 09:00-19:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - แยกบ้านโนนตุ่น

588/16 ถนนเจนจบทิศ หมู่บ้านชลพฤษ์ พาร์วิลล์ เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0982483217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - อู้ฟู้

567/4 หมู่ที่ 8 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0928496217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ขอนแก่น

439 หมู่ที่ 12 ถนนเลี่ยงเมือง เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0651201217 จันทร์ - เสาร์ 09:00-19:00 เวลาตัดรอบ 17:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - แก่นนคร

133/6-7 ถนนศรีธาตุประชาสรรค์ เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0623289217 จันทร์ - เสาร์ 09:00-19:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ประตูน้ำ1 ขอนแก่น

456/427-428 หมู่ที่ 12 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0623701217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ประตูน้ำ2 ขอนแก่น

456/152 หมู่ที่12 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0982561217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ราชมงคล

99 หมู่ที่ 9 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0615506217 จันทร์ - เสาร์ 09:00-19:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - หลังม.ขอนแก่น

212/2 หมู่ที่ 27 บ้านโนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0615767217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - เมืองกังสดาล

304/2-3 ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0922652217 จันทร์ - เสาร์ 09:00-19:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - บ้านฝาง

270/5 ม9 ถนนมะลิวัลย์ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270 0986986217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - พระยืน

489/3-4 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 40320 0935590041 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:30

ร้านพาร์เซลช็อบ - หนองเรือ

382 หมู่ที่ 13 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210 0985159217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ชุมแพ

164 หมู่ที่ 9 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130 0632652217 จันทร์ - เสาร์ 09:00-19:00 เวลาตัดรอบ 17:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - เมืองชุมแพ

189/12-13 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130 0616627217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:30

ร้านพาร์เซลช็อบ - เมืองกาฬสินธุ์

204/6/7 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130 0922805217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ตลาดหนองกุง

596/2 หมู่ที่ 1 หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140 0613251217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - น้ำพอง

123 หมู่ที่ 6 กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 40310 0626046297 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - อุบลรัตน์

184/1 หมู่ที่ 2 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250 0623682217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:30

ร้านพาร์เซลช็อบ - กระนวน ขอนแก่น

154 หมู่ที่ 10 ถนนนิมิตรเมือง หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170 0613591217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - กระนวน

212/2 หมู่ที่ 6 หนองโน กระนวน ขอนแก่น 40170 0936383217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:30

ร้านพาร์เซลช็อบ - บ้านไผ่2

901/20 ถนนเจนจบทิศ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 0979484217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - บ้านไผ่

648/19 หมู่ที่ 2 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 0985818217 จันทร์ - เสาร์ 09:00-19:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - พล

214/12-14 ถนนมิตรภาพ เมืองพล พล ขอนแก่น 40120 0632024217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - Tops Plaza อ.พล

6/11 ถนนมิตรภาพ เมืองพล พล ขอนแก่น 40120 0631183217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-20:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ภูเวียง

143 หมู่ที่ 6 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150 0614980217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - มัญจาคีรี

502,503 หมู่ที่ 13 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 0623766217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ชนบท

361/3-5 หมู่ที่ 12 ชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180 0845901071 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:30

ร้านพาร์เซลช็อบ - เขาสวนกวาง

119 /4-6 หมู่ที่ 11 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280 0630686217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:30

ร้านพาร์เซลช็อบ - บ้านโนนสูง

374 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ อุดร-ขอนแก่น โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330 0615574217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - วีทีคอมมูนิตี้มอล

999/9 VT COMMUNITY MALL หมู่ที่ 4 ถนนอุดร - ขอนแก่น บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 0611821217 จันทร์ - อาทิตย์ 08:00-20:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ปตท. บ้านไผ่

706/11-14 หมู่ที่ 1 ถนนเจนจบทิศ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 0622876217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:30

ร้านพาร์เซลช็อบ - ปตท. เขาสวนกวาง

237 หมู่ที่ 11 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280 0651162217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - บ้านทุ่ม

12 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0935590041 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - ขนส่งเก่า ขอนแก่น

62/4 ถนนประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0615475217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3

999/223-224 หมู่ที่ 12 ถนนเลี่ยงเมือง เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0616367217 จันทร์ - เสาร์ 08:00-19:00 เวลาตัดรอบ 18:00

ร้านพาร์เซลช็อบ - บ้านสำราญ

299/4 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0612748217 จันทร์ - เสาร์ 09:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ซอยศรีจันทร์ 39

12/10-11 หมู่ที่ 6 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านทุ่ม

210 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - จิฟฟี่ มิตรภาพ

398/1 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - จิฟฟี่ ศรีจันทร์

749/3 ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - จิฟฟี่ ประชาสโมสร

171/305 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ถนนรื่นรมย์

185 ถนนรื่นรมย์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ชุมชนนาคะประเวศน์

132/50 - 53 หมู่ที่ 4 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ศรีธาตุ ซอย 6

147/1-3 ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท นาย่า ขอนแก่น

124/126-128 หมู่ที่ 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท อดุลยราม ซอย 1

148/53-54 หมู่ที่ 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท โรงพยาบาลขอนแก่นราม

193 หมู่ที่ 7 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท เคเคยู วรเรสซิเด็นซ์

123 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ศรีจันทร์ 18

5/8-9 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้านพิมานหรรษา

18/37-38 หมู่ที่ 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านหนองวัด ซอย 1

5,5/1 หมู่ที่ 17 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ซอยศรีจันทร์ 39

12/10-11 หมู่ที่ 6 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท พิมพสุต 2

6/7-8 ถนนกลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์

123 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - บีทูเอส โรบินสันขอนแก่น

99/2 ชั้น G ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ถนนประชาสโมสร

202 / 1 หมู่ที่ 4 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท เซ็นทรัลขอนแก่น

99 ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น

456 หมู่ที่ 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ออฟฟิศเมท เซ็นทรัลขอนแก่น

99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 3 ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 077489926 จันทร์ - อาทิตย์ 09:00-21:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี บ้านโนนทัน

101/243 หมู่ที่ 2 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0610639965 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี บ้านกอก

199/208-210 หมู่ที่ 17 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 0934181415 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี ถนนศรีนวล

74/11 ถนนศรีนวล ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี โพธิสาร

44/129 หมู่ที่ 3 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี ตลาดบ้านดอน

128/60 หมู่ที่ 13 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านทุ่ม

210 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้านพิมานธานี

309 หมู่ที่ 11 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่น

999/290 หมู่ที่ 12 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านแอวมอง

359 หมู่ที่ 9 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ชุมชนดอนหญ้านาง

4 หมู่ที่ 13 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านหนองกุง

898 หมู่ที่ 2 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านหนองหิน

172/1-3 หมู่ที่ 22 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี โนนม่วง

781 หมู่ที่ 3 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี เคหะเอื้ออาทรศิลา

192/10-12 หมู่ที่ 26 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี ตลาดโกทา

574 หมู่ที่ 15 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 043470783 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี บ้านเป็ด

401-403 หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี สีหราชเดโชชัย

528/189,528/191,528/193 หมู่ที่ 22 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี ชลพฤกษ์

125/2 หมู่ที่ 7 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี เอื้ออาทรบ้านเป็ด

288/32-35 หมู่ที่ 8 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - จิฟฟี่ มะลิวัลย์ 2

297 หมู่ที่ 20 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - จิฟฟี่ มะลิวัลย์ 1

99 หมู่ที่ 10 ถนนมะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้าน พฤกษานารา

145 หมู่ที่ 14 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้านกรีน 12

289/9-10 หมู่ที่ 23 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้านวีไอพี 7

77,77/1 หมู่ที่ 21 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บึงหนองโคตร

88 หมู่ที่ 23 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท เอื้ออาทรบ้านเป็ด

288/15-16 หมู่ที่ 8 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านกอกน้อย

46 หมู่ที่ 12 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ -

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี สีชมพู ขอนแก่น

357 หมู่ที่ 10 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 40220 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - มินิบิ๊กซี ตลาดบ้านจำเริญ

241 หมู่ที่ 4 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 40140 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ซูเปอร์คุ้ม บ้านหว้า

371 หมู่ที่ 11 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 043001775 จันทร์ - อาทิตย์ 07:00-20:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ซูเปอร์คุ้ม พระยืน

294/1 หมู่ที่ 1 พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320 043424326 จันทร์ - อาทิตย์ 07:00-20:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ซูเปอร์คุ้ม อุบลรัตน์

308 หมู่ที่ 2 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250 043446303 จันทร์ - อาทิตย์ 07:00-20:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ซูเปอร์คุ้ม ภูเวียง

510/21-23 หมู่ที่ 4 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150 043306821 จันทร์ - อาทิตย์ 07:00-20:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ซูเปอร์คุ้ม มัญจาคีรี

108-109,372 หมู่ที่ 3 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 043289254 จันทร์ - อาทิตย์ 07:00-20:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ซูเปอร์คุ้ม เขาสวนกวาง

46-49 หมู่ที่ 1 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280 043424208 จันทร์ - อาทิตย์ 07:00-20:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ซูเปอร์คุ้ม หนองนาคำ

101 หมู่ที่ 1 บ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น 40150 043217031 จันทร์ - อาทิตย์ 07:00-20:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ซูเปอร์คุ้ม เมืองเก่าพัฒนา

91 ในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น 40150 043438003 จันทร์ - อาทิตย์ 07:00-20:00 เวลาตัดรอบ 15:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ศรีจันทร์ 18

5/8-9 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้านพิมานหรรษา

18/37-38 หมู่ที่ 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านหนองวัด ซอย 1

5,5/1 หมู่ที่ 17 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท เคเคยู วรเรสซิเด็นซ์

123 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์

123 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ชุมชนนาคะประเวศน์

132/50 - 53 หมู่ที่ 4 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ศรีธาตุ ซอย 6

147/1-3 ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ถนนรื่นรมย์

185 ถนนรื่นรมย์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท นาย่า ขอนแก่น

124/126-128 หมู่ที่ 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท อดุลยราม ซอย 1

148/53-54 หมู่ที่ 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท พิมพสุต 2

6/7-8 ถนนกลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท โรงพยาบาลขอนแก่นราม

193 หมู่ที่ 7 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ถนนประชาสโมสร

202 / 1 หมู่ที่ 4 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท เซ็นทรัลขอนแก่น

99 ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น

456 หมู่ที่ 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้านพิมานธานี

309 หมู่ที่ 11 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่น

999/290 หมู่ที่ 12 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านแอวมอง

359 หมู่ที่ 9 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านหนองกุง

898 หมู่ที่ 2 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านหนองหิน

172/1-3 หมู่ที่ 22 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท ชุมชนดอนหญ้านาง

4 หมู่ที่ 13 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้าน พฤกษานารา

145 หมู่ที่ 14 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท เอื้ออาทรบ้านเป็ด

288/15-16 หมู่ที่ 8 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บึงหนองโคตร

88 หมู่ที่ 23 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้านกรีน 12

289/9-10 หมู่ที่ 23 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท หมู่บ้านวีไอพี 7

77,77/1 หมู่ที่ 21 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - แฟมิลี่มาร์ท บ้านกอกน้อย

46 หมู่ที่ 12 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ควิก เซอร์วิส สีชมพู ขอนแก่น

293/1 หมู่ที่10 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 40220 1217 จันทร์ - 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ควิก เซอร์วิส ตลาดจอมพล ขอนแก่น

20/39 หมู่ที่13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ควิก เซอร์วิส ดอนโมง ขอนแก่น

247 หมู่ที่10 ถนนนีรพรรณ จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 40240 1217 จันทร์ - 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ควิก เซอร์วิส โคกสี ขอนแก่น

91/4 หมู่ที่13 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - ควิก เซอร์วิส อ.พล จ.ขอนแก่น

1/20-21 ถนนเมืองพล เมืองพล พล ขอนแก่น 40120 1217 จันทร์ - 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 14:00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ - คลาส คาเฟ่ สาขามะลิวัลย์

215 หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 1217 จันทร์ - อาทิตย์ 00:00-

ใส่เลข kerry Express
 

ติดตามสินค้า เช็คสถานะ กรอก หมายเลขพัสดุ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส kerry Express

เมื่อได้บิล เคอรี่มาจากพนักงาน ในนั้นจะมีหมายเลข พัสดุ หรือ ใส่หมายเลขเคอรี่ ที่ได้ จาก ร้านค้า
เพื่อนำมากรอกในช่องด้านล่างนี้ เราก้ รู้ได้ว่า สินค้าที่เราสั่ง ตอนนี้อยู่ที่ไหน เดินทางมาถึงไหนแล้ว


 

 

ใส่เลขบิลขนส่ง  เบส best Logistics ใส่เลขบิลขนส่ง ทีพี TP Logistics ใส่เลขบิลขนส่ง ซีเจ cj ใส่เลขบิลขนส่ง ไปรษณีย์ไทย ems ใส่เลขบิลขนส่ง แฟลช flash ใส่เลขบิลขนส่ง เคอรี่ kerry ใส่เลขบิลขนส่ง  LEX Express Lazada ลาซาด้า ใส่เลขบิลขนส่ง  เซเว่น สปีดดี 7-11 speed d ใส่เลขบิลขนส่ง  เจที JT Express ใส่เลขบิลขนส่ง  อัลฟ่า ฟาส ALPHA FAST ใส่เลขบิลขนส่ง  นินจาแวน Ninja Van ใส่เลขบิลขนส่ง  นิ่ม nim express ใส่เลขบิลขนส่ง  ดีเอชแอล DHL ใส่เลขบิลขนส่ง  แมวดำ scg

ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก https://th.kerryexpress.com/th/track/

 
 
สามารถ ตรวจสอบสถานะ เช็คเลขพัสดุเคอรี่  ง่ายๆ ด้วยตัวเอง แค่กรอกหมายเลข แทรก แล้วกดค้นหา  จังหวัด
marketplace.com

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง